Návod na videokonferenci

Pro úspěšné uskutečnění videokonference je potřeba zajistit si některé z níže uvedených zařízení: 

 • nabitý mobilní telefon s webovým prohlížečem a internetovým připojením nebo
 • počítač vybavený - webovou kamerou s mikrofonem nebo webovou kamerou a sluchátky s mikrofonem a internetovým připojením nebo
 • nabitý notebook vybavený webovou kamerou s mikrofonem a internetovým připojením

Podmínkou toho, aby videokonference proběhla v pořádku je internetové připojení, které zvládne přenos komprimovaného zvuku a videa. Zejména zájemcům s mobilními daty doporučujeme před vlastní video konferencí ověřit, že máte k dispozici dostatečnou datovou rezervu.

Rozhodnete-li se pro rychlou právní radu poskytnutou prostřednictvím video konference, můžete si projít náš následující jednoduchý návod, ve kterém Vás provedeme jednotlivými korky. Návod obsahuje konkrétně následující kroky:

 1. Registrace klienta
 2. Vyplnění žádosti o videokonferenci
 3. Zaplacení videokonference
 4. Přijetí žádosti a uzavření smlouvy
 5. Přihlášení do klientské sekce a sledování stavu služby
 6. Zahájení videokonference

A. Registrace klienta

Po otevření internetového prohlížeče a webové stránky naší Online poradny je nutné se nejdříve zaregistrovat jedním ze dvou způsobů:

 • přes samostatný registrační formulář pod tlačítkem „Registrace“
 • v rámci vyplňování žádosti o právní službu (viz. krok B. Vyplnění žádosti o video konferenci)

Registrace přes samostatný registrační formulář

Vpravo nahoře na webové stránce Online poradny najdete tlačítko , které Vám po kliknutí otevře stránku s registračními údaji. Nejprve zvolte typ Vašeho profilu, následně vyplňte všechny požadované registrační údaje označené hvězdičkou, a pak je odešlete kliknutím na tlačítko , které najdete dole. (Heslo si samozřejmě dobře uschovejte. Bude potřeba později k přihlášení do klientské sekce „Moje případy“)

Po odeslání registračních údajů Vám přijde na uvedený email zpráva s předmětem „Registrace – aktivační odkaz“.

Kliknutím na tlačítko se pak přesunete zpět na úvodní stránku Online poradny, kde se můžete již přihlásit do klientské sekce (která se bude po přihlášení nacházet pod tlačítkem „Moje případy“ vpravo nahoře) a to kliknutím na tlačítko Přihlásit se a vyplněním údajů z Vaší registrace (email, heslo).

B. Vyplnění žádosti o videokonferenci

Na úvodní webové stránce Online poradny klikněte na Video konferenci (konkrétně na tlačítko s částkou pod popisem služby video konference).

Po odkliknutí se Vám otevře stránka pro vyplnění údajů k požadované právní službě. Kde nahoře znovu uvidíte vybraný způsob poskytnutí právní rady tj. video konference.

Dále vyplníte předmět a stručně a výstižně  popíšete, čeho se bude video konference týkat. Váš popis by neměl být delší než stanovený limit 2000 slov.

Potom přejdete k vyplnění registračních údajů o Vás. Pokud již u nás máte svůj účet, tato část se Vás netýká a můžete přejít dále k výběru a rezervaci termínu (je třeba, abyste se před kliknutím na video konferenci přihlásili). Vaše registrační údaje (jméno, příjmení atd.) budou vyplněny automaticky.

Pokud u nás účet doposud nemáte, můžete přejít k vyplnění údajů o Vás:

 • zda jste fyzická osoba, OSVČ nebo společnost
 • Vaše jméno a příjmení (respektive název společnosti)
 • kontakt na Vás (telefon, mobil, email)

Nakonec vyplníte heslo pro přihlášení do sekce „Moje případy“, které si pak někam poznamenejte.

V dalším kroku si vyberte a rezervujete Váš termín video konferenci.

Pro pokračování dále je třeba na konci stránky odsouhlasit (kliknutím na příslušné políčko vlevo): registraci na webu naší Online poradny, zpracování osobní údajů, všeobecné podmínky a také prohlášení, že Vám není známo, že by Vaše zájmy byly v kolizi se zájmy jiného klienta naší advokátní kanceláře. Informace ohledně zpracování osobních údajů a všeobecné podmínky si prosím před odsouhlasením pečlivě přečtěte – zobrazit je můžete kliknutím na odkaz (červený text).

Vše potvrďte tlačítkem . Následně se Vám otevře další část objednávky – „Přehled objednávky“. Na této stránce můžete zkontrolovat Vámi zadané osobní údaje. Poté už zbývá klinout na tlačítko a tím se dostanete k zaplacení objednané služby.

C. Zaplacení videokonference

Po odeslání žádosti se Vám otevře platební brána GoPay, kde si vyberete Vaši banku a provedete platbu ve stanovené výši.

Od naší advokátní kanceláře Vám pak přijde e-mail s potvrzením o doručení Vaší žádosti:

Když Vaše banka provede platbu a naše advokátní kancelář ji obdrží, odešleme Vám další e-mail potvrzující přijetí Vaší platby:

D. Přijetí žádostosti a uzavření smlouvy

Pokud nejsou Vaše zájmy v kolizi se zájmy stávajících klientů naší advokátní kanceláře, dostanete od nás další e-mail, ve kterém je potvrzeno přijetí Vaší žádosti a uzavření smlouvy o právní službě. Pokud nebudeme moci Vaší žádost po poskytnutí právní služby přijmout, samozřejmě Vás o tom vyrozumíme a peníze Vám budou vráceny.

E. Přihlášení do klientské sekce a sledování stavu služby

Kdykoliv poté, co se zaregistrujete na stránkách naší Online poradny, můžete sledovat své odeslané žádosti a stav jejich vyřízení v klientské sekci. To platí též pro videokonferenci. Klientská sekce je po přihlášení přístupná pod tlačítkem „Moje případy“

K přihlášení použijte buď odkaz v některém ze zaslaných e-mailů

a nebo tlačítko z úvodní stránky Online poradny

Jedním kliknutím otevřete dialog přihlášení do klientské sekce:

Po vyplnění přihlašovacího e-mailu a hesla (údaje máte uložené z registrace) stačí kliknout na tlačítko a vstoupíte do klientské sekce – „Moje případy“.

V klientské sekci naleznete tyto údaje:

 • údaje o Vašem účtu (jméno a příjmení/název společnosti, e-mail, telefon a zvolené heslo pro přístup do sekce) a možnost jej editovat,
 • informace k zaslané žádosti o právní službu (přidělené číslo, předmět, zvolený typ služby, její stav a datum vytvoření)
  • Číslo věci – přiděluje se automaticky
  • Předmět – zadáváte při vyplňování žádosti - např. prodej pozemku
  • Typ právní služby – písemná rada, video konference, osobní schůzka
  • Stav právní služby – informace o tom v jakém stavu se vyřizování Vaší věci nachází
  • Datum vytvoření – datum přidání žádosti o právní službu

V klientské sekci také můžete upravit svůj profil nebo vyplnit další žádost o právní službu.

F. Zahájení videokonference

Aby mohla videokonference proběhnout, je třeba projít celým procesem žádosti o právní službu, který byl popsán výše, včetně zaplacení. Ve výsledku tak od nás obdržíte email potvrzující uzavření smlouvy o právní službě a email informující Vás o tom, že platba byla úspěšně provedena.

V klientské sekci („Moje případy“) pak uvidíte „stav“ vaší žádosti s poznámkou „v procesu“ a s uvedeným dnem a časem, kdy má videokonference proběhnout. Nejméně 15 minut před tímto stanoveným časem se ve sloupci „stav“ objeví tlačítko „Připojit se k videohovoru“.

Ještě než video konference začne, zkontrolujte, zda máte zapnutou webovou kameru a mikrofon. Pak už jen klikněte na a objeví se před Vámi vstup do místnosti pro video konference, ve které tato bude probíhat. Kliknutím na tlačítko bude příslušný advokát z naší kanceláře upozorněn, že už jste připraven(a) a do virtuální místnosti Vás vpustí.

Pokud ke zpřístupnění virtuální místnosti pro videokonference na základě Vašeho „Klepání“ nedojde ihned, zkuste znovu zaklepat později. To platí zejména v případech, kdy k zaklepání dojte před stanoveným termínem pro zahájení video konference – tam je třeba opakovat zaklepání až ve Vámi zvolený čas dle žádosti o právní službu.

Po vstupu do virtuální místnosti uvidíte dvě komunikační okna, přičemž v jednom budete Vy a v druhém advokát z naší kanceláře. Pokud se oba bez problému vidíte i slyšíte, video konference může začít.

V rámci uživatelského rozhraní virtuální místnosti můžete:

 • zadat do obdélníku v levém rohu okna své jméno (u výstupu z vaší webkamery)

 • kdykoliv vypnout webovou kameru či mikrofon

 • použít okénko pro psanou komunikaci (chat) umístěné dole uprostřed obrazovky, dojde-li ke ztrátě zvuku

Po uplynutí stanoveného času opouštíte virtuální místnost kliknutím na ikonu s nápisem „Leave“, tj. ikonou, kterou naleznete v nabídce dole uprostřed obrazovky (vedle ikony pro vypnutí webové kamery a zvuku).

V případě, že v kterémkoliv kroku nastane technický problém, můžete nás kontaktovat e-mailem na online@sntd.eu, nebo na telefonním čísle +420 224 941 946.

Sokol, Novák, Trojan, Doleček a partneři, advokátní kancelář s.r.o.