Kdo jsme

Advokátní kancelář Brož & Sokol & Novák byla založena již v roce 1992. Za dobu svého aktivního působení na českém právním trhu si vydobyla pozici prestižní a uznávané advokátní kanceláře ve všech oborech své působnosti a zvláště pak v oboru trestního práva a sporné agendy. Důkazem této skutečnosti je několikanásobné ocenění v soutěži Právnická firma roku, jak v oboru trestní právo, tak v oboru řešení sporů a arbitráže. Advokátní kancelář Brož & Sokol & Novák je i uznávanou kanceláří na mezinárodním poli, o čemž svědčí i opakovaná umístění mezi doporučovanými advokátními kancelářemi v žebříčku britské společnosti Chambers and Partners.

Sidlo společnostiAdvokátní kancelář Brož & Sokol & Novák se stala moderní advokátní kanceláří, která plně využívá současných technologií k dosažení rychlého a zvláště efektivního řešení klientovy problematiky, a to jak z řad fyzických osob, tak z řad korporátních klientů.

V současné době v Advokátní kanceláři Brož & Sokol & Novák působí řada vysoce specializovaných advokátů a koncipientů, kteří formou jednak individuálního přístupu, ale rovněž týmovou prací, dokáží klientovi poskytnout právní službu v plné šíři a na velmi vysoké odborné úrovni.

Advokátní kancelář Brož & Sokol & Novák poskytuje právní služby v rámci celé České republiky, přičemž své kanceláře má umístěné v Praze a v Přerově. Partneři advokátní kanceláře jsou rovněž zapsáni jako advokáti u Slovenské advokátní komory a při poskytování právních služeb na území Slovenské republiky působí se sídlem v Bratislavě.

Na lokální úrovni advokátní kancelář spolupracuje s Advokátní kanceláří Mikš & Suk a Advokátní kanceláří Nespala s.r.o., které společné tvoří "Sdružení Novoměstských advokátních kanceláří".

Advokátní kancelář je rovněž členem mezinárodní sítě advokátních kanceláří GGI, mezi jejíž členy patří advokátní kanceláře a další poradenské společnosti z celého světa. Jejich prostřednictvím je Advokátní kancelář Brož & Sokol & Novák schopna poskytnout svým klientům kvalitní právní služby i v zahraničí.