Často kladené otázky

Jak je to se zabezpečením přenosu informací?

Naše webové rozhraní používá šifrování. Údaje, které uvedete do formuláře při popisu Vaší věci, stejně jako následná komunikace s advokátem přes toto rozhraní, jsou před odesláním zašifrovány, aby nemohly být během přenosu zachyceny a přečteny třetí osobou. Proto doporučujeme sdělovat informace, které považujete za citlivé, pomocí našeho rozhraní a nikoliv přes email. U videokonference jsou obraz a zvuk posílány přes server poskytovatele Appear.in. Přenos probíhá v zašifrované podobě, přičemž k rozšifrování a následnému opětovnému zašifrování dochází při průchodu videa a obrazu přes příslušný server tohoto poskytovatele.

Jak obdržím odpověď na svůj dotaz?

Odpověď bude záviset na tom, který ze způsobů poskytnutí služby zvolíte na našich stránkách. Odpověď může být buď písemná, nebo ji můžeme poskytnout v rámci videokonference, či osobní schůzky v naší kanceláři. Písemnou odpověď naleznete v našem webovém rozhraní, do kterého po registraci přihlásíte. O tom, že Váš dotaz byl zodpovězen, a že je Vaše odpověď připravena, Vás budeme informovat e-mailem.

Jak nakládáte s informacemi, které Vám sdělím? Je to bezpečné?

Informace, které nám sdělíte o své právní věci, zůstanou zcela důvěrné a budou uchovávány tak, aby k nim nezískaly přístup neoprávněné třetí osoby. To platí i po té, co bude poskytování právních služeb ukončeno. Jako advokáti jsme ze zákona vázáni povinností mlčenlivosti, které nás můžete zprostit pouze Vy, případně Váš právní nástupce.

Jak bude nakládáno s mými osobními údaji?

Vaše osobní údaje budeme pečlivě chránit a budou využívány pouze k účelu, pro který byly uděleny. Vaše osobní údaje nebudeme nikomu dalšímu předávat.

Proč potřebujete znát moje osobní údaje?

Kromě jména, budou i další Vaše osobní údaje uvedeny ve smlouvě o právní službě, kterou s námi v rámci online žádosti o právní službu uzavřete (náš web Vás jednotlivými kroky postupně provede). Vaše osobní údaje si musíme vyžádat i kvůli povinnostem, které nám ukládá zákon č. 253/2008 Sb. (o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu). Bližší informace ohledně osobních údajů naleznete zde.

Proč potřebujete znát moje jméno?

Potřebujeme vědět, kdo bude naším klientem. Kromě toho, že tento údaj bude součástí smlouvy o právní službě, kterou s námi v rámci online žádosti o právní službu uzavřete (náš web Vás jednotlivými kroky postupně provede), potřebujeme tento údaj i k tomu, abychom ověřili, že nebudete mít „konflikt zájmů“ s někým, kdo už je naším klientem.

Jaké informace ode mě potřebujete, abyste mohli odpovědět?

Především potřebujeme znát podstatu toho, co máme zodpovědět. Pokuste se tedy vždy formulovat v žádosti konkrétní otázku či otázky. Dále potřebujeme znát okolnosti Vašeho případu. V samotné žádosti však nemusíte hned uvádět všechny detaily. Pokud nám bude v žádosti nějaká informace chybět, dotážeme se Vás na ni přes webové rozhraní. Vaši žádost si zkuste představit jako situaci, kdy máte svou kauzu popsat v krátkosti někomu, koho jste potkali poprvé – stačí, když se zaměříte na to co je podle Vás nejpodstatnější.

Potřebuji konzultaci co nejdříve. Je zde možnost moji věc zkonzultovat i dříve, než je první nabízený termín?

Pokud potřebujete konzultaci dříve, než v dostupných časech uvedených na našich webových stránkách (u video konference a osobní schůzky), uveďte tento svůj požadavek v textu žádosti (kde popíšete Váš případ). Ke každé takové žádosti přistupujeme individuálně a pokusíme se Vám co nejvíce vyhovět.

Mohu nějak uspíšit odpověď na můj dotaz?

Pokud potřebujete zodpovědět dotaz co nejdříve, uveďte tento svůj požadavek v textu žádosti (kde popíšete Váš případ). Ke každé takové žádosti přistupujeme individuálně a pokusíme se Vám co nejvíce vyhovět.

Můžete mi poradit po telefonu?

Ano, právní poradu Vám můžeme poskytnout také po telefonu. Tento požadavek uveďte v textu žádosti (kde popíšete Váš případ). Nezapomeňte vyplnit telefon v sekci „Osobní údaje“, protože na uvedeném tel. čísle Vás budeme následně kontaktovat.

Lze video poradu uskutečnit i přes Skype?

Ano lze. V textu žádosti (kde popíšete Váš případ) uveďte tento požadavek včetně Vašeho uživatelského jména na Skypu. Následně vyberete čas porady a my se s Vámi spojíme.

Potřebuji k video poradě nějaké zvláštní zařízení?

K videokonferenci Vám postačí běžná webkamera, mikrofon a kterýkoliv webový prohlížeč. 15 minut před začátkem video hovoru se v seznamu objednávek zobrazí u objednané video konference tlačítko, které Vás přenese do webového rozhraní pro video konferenci. Zde si můžete před začátkem video hovoru vyzkoušet, jak bude přenos při videokonferenci vypadat a jestli máte správně nastavenou webkameru, mikrofon a prohlížeč. V rámci webového rozhraní používáme WhereBy.com, na jejichž webové stránce si můžete zkusmo vytvořit místnost a ověřit si, jak bude Vaše spojení vypadat i dříve, než před zahájením vlastní video konference. Podrobné informace o webovém rozhraní pro video konference naleznete v manuálu zde.

Jak vlastně celý proces „objednání“ právní služby probíhá?

Na webu naší online poradny nejprve zvolíte, o jaký způsob poskytnutí právní služby budete mít zájem – podle toho co Vám nejvíce vyhovuje (písemná rada, video konference, nebo osobní schůzka). Poté se Vám otevře formulář, ve kterém vyplníte údaje o Vás a zvolíte si heslo. Email, který zadáte, bude pro příště Vaším přihlašovacím jménem. V tom samém formuláři poté vyplníte údaje o Vaší právní věci. Po vyplnění všech údajů a kliknutí na tlačítko „pokračovat v žádosti“ se Vám zobrazí přehled Vámi zadaných údajů. Po kliknutí na tlačítko „zaplatit objednávku“, ve kterém bude uvedena celá placená částka (včetně DPH), Vás stránka přesměruje na platební bránu, kde pomocí platební karty částku uhradíte. Po zaplacení částky dorazí na Váš email zpráva o doručení žádosti s jejím shrnutím. Poté, co některý z našich kolegů prostuduje Vámi zaslané informace, obdržíte od nás email, ve kterém bude uvedeno, že Vaši žádost přijímáme a začneme věc vyřizovat. Pokud bychom Vám nebyli schopni právní službu poskytnout (např. z toho důvodu, že již zastupujeme osobu, která je s Vámi v „konfliktu zájmů“) sdělíme Vám to také emailem a celou zaplacenou částku Vám vrátíme.

Co když neobdržím odpověď, nebo se porada neuskuteční? Dostanu zpět své peníze?

Pokud na základě žádosti o písemnou radu neobdržíte odpověď ani do pěti pracovních dnů, vrátíme Vám peníze zpět na účet, ze kterého byly odeslány, pokud nás o to požádáte. To platí i tehdy, pokud se neuskuteční videokonference, nebo osobní schůzka z důvodů, které vznikly na naší straně, a nedojde ke sjednání náhradního termínu.

Mám dotaz, který zde není zodpovězen. Na koho se mohu obrátit?

S Vašimi případnými dotazy se obracejte na online@sntd.eu nebo telefonicky na tel. č.: +420 224 941 946.

Pokud jste zde nenašli co jste hledali, kontaktujte nás.